Vyberte značku
0 Položka
Objednať
Volať na
Ochrana súkr. údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.medgroup.sk, spoločnosť MedgroupSK s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú v našom vlastníctve a sú umiestené v priestoroch spoločnosti. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a MedgroupSK s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Medgroup.SK, s.r.o.

Križna 19, 811 07 Bratislava

Email: [email protected]